Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 20 2017

karoolinaaaa15
6243 3a26 500
Reposted fromrol rol viaKameliaLove KameliaLove
karoolinaaaa15
8661 1c51 500
karoolinaaaa15
5750 79a8 500

November 14 2017

karoolinaaaa15
8683 ee97 500
Reposted fromYuei Yuei vialesnystworek lesnystworek
karoolinaaaa15
karoolinaaaa15
karoolinaaaa15
1010 513a
Reposted fromfelicka felicka vialesnystworek lesnystworek
karoolinaaaa15
2061 3567
Reposted fromretaliate retaliate vialesnystworek lesnystworek
karoolinaaaa15
Każdego prawie dnia chciałem coś zrobić, a gdy nadszedł wieczór, przypominałem sobie, żem nic nie zrobił.
— B. Prus
Reposted fromwyliczanka wyliczanka vialesnystworek lesnystworek
karoolinaaaa15
karoolinaaaa15
2877 792d 500
Tatry
Reposted frombarock barock vialesnystworek lesnystworek
karoolinaaaa15
Do cholery, chłopie! Nie zakochuj się w kobiecie tylko dlatego, że ma ładny tyłek lub niezłą tròjkę do oddychania. Nie zakochuj się tylko dlatego, że ma piękne kształty. Zakochaj sie raczej w zapachu jej skóry, w emocjach, które daje ci jej uśmiech. Zakochaj się raczej w jej uściskach i pieszczotach. Zakochaj sie w jej niedoskonałościach, spraw aby były unikatowe i niepowtarzalne. Uchwyć jej prawdziwą istotę, upij się nią. Nie zwracaj uwagi na zasady, zagłęb się w jej duszę i osiągnij centrum jej serca. Zakochaj się w tym, ponieważ jest to jedyna rzecz, którą będziesz mógł znaleźć zawsze.
— Bob Marley
karoolinaaaa15
Ja chcę niewiele - Ciebie i zieleń. I żeby sercu było bezpiecznie.
— Władysław Broniewski
Reposted fromagapka agapka vialesnystworek lesnystworek
karoolinaaaa15
3121 0bdb 500

nyctaeus:

Fox caught by security cameras in the National Portrait Gallery, London

Reposted fromborderme borderme vialesnystworek lesnystworek
4107 bf8a 500

karoolinaaaa15
7502 94a4
Reposted fromlove-winter love-winter vialesnystworek lesnystworek
karoolinaaaa15
karoolinaaaa15
1937 f3de
Reposted fromshar17666 shar17666 vialesnystworek lesnystworek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl